21 Haziran 2011 Salı

4. SINIFLAR SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

....................................... İLKÖĞRETİM OKULU 2010/2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR  SENE SONU  ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO: 3
TOPLANTI TARİHİ: 14/06/2011
TOPLANTI SAATİ: 11.00
TOPLANTI YERİ:Müdür Yardımcı Odası
TOPLANTIYA KATILANLAR:Okul Müdür Yardımcısı………….., 4/A Sınıf Öğretmeni …………,4/B Sınıf Öğretmeni ………………,4/C Sınıf Öğretmeni Meliha Tarhan,4/D Sınıf Öğretmeni ……………………,4/E Sınıf Öğretmeni …………….,4/F Sınıf Öğretmeni ……………..


SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama
2- Gündem maddelerinin okunması
3-2010/2011 Eğitim ve Öğretim yılının değerlendirilmesi
a-)Ders programları ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi
b) Kullanılan yöntem ve teknikler.ile araç-gereçlerin değerlendirilmesi
c-)Okul ve dersliklerde ki fiziki durumun değerlendirilmesi
d) Öğrencilerin başarı düzeyinin değerlendirilmesi
e) Gezi, gözlem ve araştırmaların değerlendirilmesi
f) Diğer zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliğinin değerlendirilmesi
4- 2011/2012 Eğitim ve Öğretim yılı için alınabilecek önlemler
5- İyi dilek ve temenniler kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN  GÖRÜŞÜLMESİ

1- Açılış ve yoklama
   
      Merkezefendi İlköğretim Okulu 4. sınıf öğretmenleri okulumuz müdür yardımcısı ……………… başkanlığında yukarıda belirtilen yer ve tarihte gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere toplanmışlardır.

2- Gündem maddelerinin okunması

Okul müdür yardımcısı ……………….., İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre olması gereken ve zümre öğretmenleri tarafından  belirlenen gündem maddelerini okumuş ve bu maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

3-2010/2011 Eğitim ve Öğretim yılının değerlendirilmesi

a-)Ders programları ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi

    4/A sınıf öğretmeni ………….. dördüncü sınıf ders programları ve ilgili mevzuat gereği yoğun bir eğitim ve öğretim yılı geçirdiklerini öğrencilerin dördüncü sınıfa uyum süreçlerini çabuk atlattıklarını söyledi.
   4/D sınıf öğretmeni ……………. okulumuz dördüncü ve beşinci sınıfların bu sene il genelinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama çalışmalarına katılmalarından dolayı 15 gün derslerden uzak kaldıklarını buna rağmen bu çalışmaları önceden bildiğimiz için gerekli tedbirleri aldığını söyledi.
   Dördüncü sınıf öğretmenleri sene başında belirlenen ve ders programına ve ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanan planlama doğrultusunda ders konularını işlediği ve konuların yetiştiği herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı konusunda görüş birliğine varıldı.

b) Kullanılan yöntem ve teknikler.ile araç-gereçlerin değerlendirilmesi

     4/B sınıf öğretmeni ………………  ders içi çalışmalarda ve etkinliklerde klasik öğretim yöntem ve tekniklerini çok fazla kullanmamakla beraber çağdaş ve öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerinden olan  araştırma, inceleme, gezi, gözlem, balık kılçığı, sekiz köşeli şapka, drama vb teknik ve yöntemleri uyguladığını ve istenilen başarıyı da elde ettiğini belirtti.
    4/C sınıf öğretmeni Meliha Tarhan ders araçları,laboratuvar,okulumuz salonu,kütüphane ve bilişim teknolojileri sınıfını amacına uygun olarak kullandığını derslerde öğrencilerin sürekli aktif olduğunu kendisinin sadece rehberlik ettiğini bunun sonucunda da öğrencilerin başarısında bir artış olduğunu gözlemlediğini söyledi.
   4/E sınıf öğretmeni ……………… dersleri işlerken mutlaka inceleme, araştırma ödevlerine yer verdiğini. Bu şekilde öğrencinin bilgiye ulaşma yeteneklerinin arttığını belirtti.

c-)Okul ve dersliklerde ki fiziki durumun değerlendirilmesi

    4/F sınıf öğretmeni …………….. sınıf mevcutların kalabalık olması öğrenci ailelerinin eğitim ve ekonomik durumunun genel anlamda yeterli olmaması işimizi biraz zorlaştırdığını konuyla ilgili alınan tedbirler sonucunda sıkıntının biraz olsun azaltıldığını söyledi.Okulumuza yoğun ilginin olmasından dolayı gelen her öğrenci nakillerinin alınmaması öğrenci velileriyle sürekli görüşmeler gerek veli gerekse öğrencilerin okulumuz rehberlik hizmetlerinden yararlandırılması gibi tedbirler sayesinde işimizin biraz daha kolaylaştığını belirtti.
   
d-) Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi

      Sene başından beri yapılan zümre kurulu ile şube öğretmenler kurulu toplantı tutanakları 4/E sınıf öğretmeni ……………. tarafından okundu ve alınan.kararlar incelendi. Zümre kararlarının  ne kadarı-
nın uygulanıp ne kadarının uygulanmadığı irdelendi. Uygulamada eksiklikler olmadığı, ölçme değerlendirmede, ortak sınavların yapılmasında, performans ve proje ödevlerinde  bir sorunla karşılaşılmadığı tespit edildi.    Çalışma kitaplarının dışında yapılan etkinliklerin dosyalarına konulduğu belirtildi..Zümre toplantısında alınan kararların yapılan çalışmalara ışık tuttuğu vurgulandı.Sadece ikinci dönem yapılan zümre toplantısında sene sonunda yapılması planlanan  şiir dinletisinin son anda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen İKS öğrenci veli anketleri ile Hane Halkı Harcamaları Anketi çalışmalarının yapılmasının zorunluluğundan dolayı bu etkinliği yapmak için zaman kalmadığı ve bu etkinliğin yapılamadığı gözlenmiştir.Planlanan bu etkinlik haricinde alınan kararların aynen uygulandığı herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı birlikte tespit edildi.
      Bu sene  öğrencilerin; derslerinin farklılaşması, ders sayılarının artması , yeni branş öğretmenlerin derslere girmesi ve bunun yanı sıra  ölçme değerlendirmede ölçeklerin ,performans ödevlerinin değerlen
dirilmesi ve sınavların esas alınması nedeniyle zorlandıkları ama bu zorluğun sene başında kısa bir sürede atlatıldığı ve bu anlamda bir sıkıntının yaşanmadığı ve derslerinde başarılı olduğu söylendi.
     Yapılan planlama doğrultusunda eğitim öğretimin devam ettiği, sınıf başarılarının  ders yönünden iyi durumda olduğu belirtildi.. Ders ve başarı yönünden sınıflar arasında  farkın olmadığı anlaşıldı. Yapılan zümre toplantı kararları doğrultusunda ve zümre öğretmenlerinin koordineli çalışmaları sonucunda bu başarıya  ulaşıldığı da 4/B sınıf öğretmeni ………………… tarafından vurgulandı.
      Sınıflarda her seviyeden öğrenci olduğu,eksiklikler doğrultusunda çalışmalar yapılarak sınıf seviyesine ulaştırılmaya çalışıldığı ve başarı elde edildiği de belirtildi.
       4/E sınıf öğretmeni …………….  sınıfında  bulunan  kaynaştırma öğrencileri   için BEP planını uyguladığını ve değerlendirmeleri  ona göre yaptığını da  söyledi.      

e) Gezi, gözlem ve araştırmaların değerlendirilmesi

    4/A sınıf öğretmeni ……………… dördüncü sınıflar olarak yıl boyunca zümre veya bireysel olarak yönetmelikler doğrultusunda geziler düzenlediklerini eğitim ve eğlence anlamında yapılan bu gezilerin öğrencilerin kişiliklerinin gelişmesinde olumlu katkılar sağladığını söyledi.
   Bu anlamda ikinci dönem mayıs ayında yapılan eğitim amaçlı Ankara gezisinin çok yararlı olduğu sadece sürenin yeterli olmadığı konusun da görüş birliğine varıldı.Bu tür il dışı geziler de sürenin biraz daha uzun tutulmasının uygun olacağı önümüzdeki yıl yapılması planlanan Çanakkale gezisinde bu durumun dikkate alınacağı da belirtildi.

f) Diğer zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliğinin değerlendirilmesi

      Zümre öğretmenleri derslerine giren branş öğretmenleri ile yıl boyunca herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı branş öğretmeni ile sınıf öğretmeni arasında etkili ve sağlıklı iletişimin gerçekleştiği söylendi.
      4/D sınıf öğretmeni ……………………. dördüncü sınıf zümre öğretmenleriyle de sene başından itibaren sağlıklı bir iletişim halinde olmamızdan dolayı eğitim ve öğretimde birlik sağlandığını bunun sonucunda da sınıflar arası seviye farkının da giderilmiş olduğunu söyledi.

4- 2011/2012 Eğitim ve Öğretim yılı için alınabilecek önlemler

    Bu eğitim ve öğretim yılında olduğu gibi önümüzde ki 2011/2012 eğitim ve öğretim yılında da aynı birlik ve beraberliğin sağlanması ve değişebilecek olan ders programlarının ve ilgili mevzuat ve yönetmelikleri de inceleyerek gerekli planlamalarının sene başından itibaren yapılmasının yararlı ve uygun olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.
   Ayrıca gerekli tedbirleri almak adına bu yıl beşinci sınıfları okutan öğretmen arkadaşlardan da yaşadıkları sıkıntılarla ilgili olarak fikir alışverişin de bulunmaya karar verildi.

5- İyi dilek ve temenniler kapanış

Başka görüşülecek gündem maddesi kalmadığından iyi dilek ve temennilerle toplantı sona ermiştir.

ALINAN KARARLAR

1- 2011/2012 eğitim ve öğretim yılında sene başında ders programları ile ilgili mevzuat ve yönetmelikler yapılacak olan değişikliklerle birlikte incelenerek gerekli planlamaların yapılmasına
2- Sene başından itibaren zümreler arası sağlanan birlik ve beraberliğin önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında da aynen devam etmesine
3- Bu eğitim ve öğretim yılında beşinci sınıfları okutan öğretmen arkadaşlarla yaşadıkları olumlu ve olumsuz olayları öğrenip fikir alışverişinde bulunulmasına önümüzde ki yıl için gerekli tedbirlerin alınmasına
4- Önümüzde ki yıl yapılacak olan il dışı gezileri planlama da sürenin biraz daha uzun tutulmasına karar verilmiştir.

                                                                                                                    Meliha TARHAN
4/A Sın.Öğret.                                   4/B Sın. Öğret.                                   4/C Sın. Öğret.

4/D Sın. Öğret.                                   4/E Sın. Öğret.                                     4/F Sın. Öğret.
                                                                          14/06/2011

Okul Müd. Yardım.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder