21 Haziran 2011 Salı

3. SINIF SENE SONU DERS KESİM RAPORU

………. İLKÖĞRETİM OKULU
2010-2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI     
3/ A SINIFI DERS KESİM RAPORU
Tüm dersler milli eğitim bakanlığı müfredatındaki kazanımlara göre işlenmiş olup dökümü aşağıdaki gibidir.

Hayat Bilgisi Dersi: Bu derste yeni programa ve kazanımlara göre konular işlenmiştir. Konulara göre Atatürkçülük kazanımları, diğer derslerle ilişkilendirmeler uygulanmıştır. Öğrencilerin çoğunluğunda kazanımların gerçekleştiği görülmüştür. I.ve II. kananat dönemlerinde konular işlenmiş ve bitirilmiştir. Kazanımların öğrencilerde gerçekleşme oranları ölçülerek   değerlendirilmiştir. Konu tekrarları yapılarak kazanımların pekiştirilmesi sağlanmıştır.

Matematik Dersi: Matematik dersi yeni programa, kazanımları gerçekleştirecek şekilde,  ek etkinlikler ve ünite sonu değerlendirmeler, diğer derslerle ilişkilendirilmeler, Atatürkçülük kazanımları gerçekleştirilecek şekilde işlenmiş olup, tüm konular geriye dönük tekrarlarla , işlenmiştir. Öğrencilerle birlikte somutlaştırarak, gurup çalışmaları, bireysel etkinlikler, gibi farklı yöntem ve tekniklerle, tüm öğrencilerin öğrenmesine yönelik çalışmalar uygulanmıştır.

Türkçe Dersi: Milli eğitim bakanlığı müfredatına göre öğrencilerde okuma-yazma-dinleme-görsel okuma-görsel sunu kazanımları ve Atatürkçülük konuları diğer derslerle ilişkilendirilerek gerçekleştirilecek şekilde işlenmiştir. Temalardan kitaplarda bulunan ana temalar ve yardımcı temalar bitirilmiştir.  Kazanımların gerçekleşme oranları ölçülerek, eksiklikleri giderici çalışmalar yapılmıştır.

Beden Eğitimi: Derse ilişkin kazanımlar gerçekleştirilecek şekilde, kış şartlarında sınıf içinde, uygun havalarda okul bahçesinde uygulamalı ve pratik olarak, kazanımları ve Atatürkçülük konularını gerçekleştirecek şekilde dersler işlenmiştir.  

Görsel Sanatlar:  Yıllık ve günlük planlara uygun olarak ve diğer derslerle ilişkilendirilerek öğrencilerde kazanımları gerçekleştirecek şekilde ve Atatürkçülük konuları ile birlikte uygulamalı olarak programa göre dersler işlenmiştir. Yapılan çalışmalar sınıfta sergilenmiş, öğrencilerin özgüven kazanmaları açısından gerekli ve farklı çalışmalar yapılmıştır. Diğer derslerle ilişkilendirmeler yapılarak, Hayat bilgisi, Türkçe ve Matematik dersinde işlenen konular, Görsel sanatlar dersinde kullanılmıştır. Örneğin, Ana renkler konusunda geometrik şekillerin kullanılması, Çevremiz konusunda, poster ve kolaj çalışması, Geometrik şekilleri kullanarak resim çalışması yapılması gibi  

Müzik: Kılavuz kitapta verilen yıllık plan ve günlük planlara uygun olarak dersler işlenmiş, dersin kazanımları ve Atatürkçülük konularına ilişkin kazanımlar gerçekleştirilecek, şekilde diğer derslerle ilişkilendirilerek, uygulamalı yeni yöntem ve teknikler kullanılarak işlenmiştir.
Belirli gün ve Haftalarla ilgili çalışmalarda müzik dersinden yararlanılarak konuların pekişmesi sağlanmıştır.
Ayrıca öğrencilerle birlikte müzik aleti kullanımı ile ilgili basit çalgılar, flütle, basit şarkıların öğretilmesine yer verilmiştir.

Serbest Etkinlikler: Serbest etkinlikler dersinde, öğrencilerin seveceği çalışmalar seçilerek, zümre toplantılarında belirlenmiş, ve alınan kararlar doğrultusunda işlenmiştir.
       Tüm derslerde öğrenciler bireysel özelliklerine göre gözlenmiş, performans görevleri önceden verilerek, sınıfta yaptırılıp I. Ve II. Dönem değerlendirilmiştir.  
Her öğrenci, istediği dersten proje çalışmalarını seçmiş ve hazırlamıştır. İsteyen öğrenciler birden fazla dersten proje çalışması yapmışlar ve değerlendirilmişlerdir.

                                                                       17/Haziran/ 2011
                                                                     3/ A Sınıf Öğretmeni                                                                                                       
                                                                      Hiç yorum yok:

Yorum Gönder