23 Haziran 2011 Perşembe

2010-2011 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR DERS KESİM RAPORU
…………………………………….. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                           ……………………………………..
2010-2011 Eğitim - öğretim yılında 4/A sınıfına vermiş olduğum Türkçe, Sosyal Bilgiler,Fen ve Teknoloji, Matematik, Müzik, Trafik Güvenliği, Beden Eğitimi, Serbest Etkinlikler ileGörsel Sanatlar derslerine ait ayrıntılı ders kesim raporu ilişikte sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                                                                   20 / 06 / 2011
                                                                                                                               ………………………………….
                             4/B Sınıf Öğretmeni
EK: Ders Kesim Raporu

…………………………………….. İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 4/B SINIFI
DERS KESİM RAPORU
2010- 2011 Eğitim - öğretim yılı sene başında öğretmen kılavuz kitaplarına ve dersprogramlarına uygun olarak bütün derslerde konuların dağılımı yapılmıştır. Öğrenci üründosyaları düzenlenerek, yapılan etkinliklerden seçkiler bu dosyalarda yer almıştır.
Sosyal Bilgiler dersi ünitelerin dağıtımına uygun olarak belirtilen sürelerde işlenmişolup ünite dağıtım sürelerinde bir değişiklik yapılmaksızın planlanan sürelerde işlenmiştir. Herünitenin işlenişi sırasında konu değerlendirme sınavları, ünitelerin sonunda da üniteyideğerlendirme sınavları yapılmıştır. Değerlendirme çalışmalarında sürecin değerlendirilmesi
çalışmasına da yer verilmiştir.
Fen ve Teknoloji dersinde bütün konular işlenmiş olup, okul laboratuvarımızınolanakları ölçüsünde derslerimizde deneylere yer verilmeye çalışılmıştır. Ara değerlendirme,yazılı değerlendirme, performans ve proje görevleri ile sürecin değerlendirilme çalışmasıgerçekleştirilmiştir.
Türkçe dersinde konular planlandığı şekilde işlenmiş, ünitelerde önerilen sürelereuygun olarak hareket edilmiştir. Yeni programın amacına uygun olarak etkinlikler düzenlenmişve yapılmıştır. Dilbilgisi konularıyla ilgili ders kitaplarımızda yer alan etkinlikler yanındauygulamalı etkinliklere de yer verilmiştir. Sözlü ve yazılı anlatım etkinliklerine ders işlenişsüreci içinde uygun zaman ayrılmıştır. Temaların tamamı işlenmiştir.
Matematik dersi konuları da planlandığı şekilde işlenilmiş olup ara değerlendirmelersıkça yapılmıştır. Yeni programın amaçlarına uygun etkinlikler yapılmıştır. Konu alıştırmalarıve konu testleriyle geribildirim alınarak eksiklerin giderilmesi yoluna gidilmiştir. Bol miktardaalıştırma ve problemlere yer verilmiştir. Zihinsel işlemlerde gerektiği ölçüde yer almıştır.
Müzik, Serbest Etkinlikler, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Trafik Güvenliği derslerikonularına uygun olarak işlenmiştir. İşlenmeyen konu ve etkinlikler kalmamıştır.
SONUÇ: Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, Müzik, Rehberlik veSosyal Etkinlikler, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Trafik Güvenliğine ait tema ve üniteler,ünitelendirilmiş yıllık plânlarda belirtilen sürelere uygun olarak zamanında işlenmiş,işlenmeyen konu ve etkinlikler kalmamıştır. Sınıfta yapılan her türlü etkinliklerde öğrencilereolumlu alışkanlıklar kazandırmaya çalışılmıştır. Ayrıca öğrencilere kitap okuma alışkanlığıkazandırılmaya çalışılmıştır. Yine derslerin daha verimli geçmesi için öğrencilere tarafımcaçalışma yaprakları hazırlanmış, bol örneklerle konular kavratılmaya çalışılmıştır.

                                                                    
………………………………………….                                                          ……………………………
4/B Sınıf Öğretmeni                                                                Okulu MüdürüHiç yorum yok:

Yorum Gönder