23 Haziran 2011 Perşembe

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı 5. Sınıflar Yıl Sonu Ders Kesim Raporu

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı 5. Sınıflar Yıl Sonu Ders Kesim Raporu………………… İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

(5/C Sınıfı Yıl Sonu Ders Kesim Raporu)
2010–2011 Eğitim Öğretim yılı 5 / C Sınıfı Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Ve Teknoloji Din K. Ve Ah. B., ve Trafik Güvenliği Dersleri Öğretim Programlarına göre sene başında hazırlanan Ünitelendirilmiş Yıllık Planlara göre ve kılavuz kitaplarına göre işlenmiş buna göre ders kesimleri aşağıda verilmiştir.
, Görsel Sanatlar, Müzik, İngilizce, Beden Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri dersleri branş öğretmenleri tarafından işlenmiştir.

TÜRKÇE: Öğretim Programı doğrultusunda Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar hazırlandı. Bu plan çerçevesinde okuma hızlarını ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı. Temalar ve metinler planlanan tarihlerde işlendi. Okuma, Anlama, Yazma, Anlatım alanlarında: Kazanımlar ve beceriler doğrultusunda okul ve çevre durumuna göre başarı sağlanmıştır.
MATEMATİK: Matematik konuları planlanan zamanda işlendi. Dönüt, düzeltme ve tekrar çalışmalarına ağırlık verilerek matematiğin sarmal öğrenme yapısı içerisinde kazanım ve beceriler kazandırılmaya çalışıldı.
FEN VE TEKNOLOJİ: Temalar işlenirken önce yakın çevreden başlanarak konular anlatıldı. Öğrencilerin derslere katılmasını sağlamak için ders sırasında oyunlar oynandı, drama ya ağırlık verildi ve gerekli deneyler yapıldı. Görsellerden ve drama etkinliklerinden yararlanılarak ortaya çıkan sorunlar çözülmeye çalışıldı. Konular süreleri içinde işlenmiştir.
SOSYAL BİLGİLER: Atatürk köşesi, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, millet bilinci konuları devamlı olarak vurgulandı. Böylece vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi geliştirilmeye çalışıldı. Toplum içinde yaşama ile ilgili kurallar, beslenme, temizlik vurguladığımız diğer olaylardı. Kişisel temizlik ve sınıf temizliği, tuvalet ile sabun kullanma alışkanlıkları kazandırma çalışmaları üzerinde de duruldu. Konular süreleri içinde işlenmiştir.
TRAFİK GÜVENLİĞİ: Program doğrultusunda ve kılavuz kitaptan yararlanılarak araç gereç eksikliğinden kaynaklanan tüm olumsuzluklara rağmen etkinlikler çevre koşullarına uyarlanarak başarıyla gerçekleşti.
REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER DERSİ: Her hafta dönüşümlü olarak işlenmiş, Çerçeve Planına uygun olarak Çalışma planları hazırlanarak uygulanmış ve tamamlanıştır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Mevzuat gereği yazılılar yapılmış, 100 lük sistemde puanla değerlendirilerek e-okulda ilgili yerlere zamanında işlenmiştir. Proje konuları ve Performans Görevi Konuları verilmiş. Proje ve Performans görevine ilişkin ölçme ve değerlendirme yapılmış, e- okulda e-okulda ilgili yere işlenmiştir. Süreç değerlendirmeye yönelik olarak ayrıca öğrencilerin derse katılım puanları ders içinde gözlemlenerek verilmiş, e-okulda ilgili yere en az bir not olarak girilmiştir.
Yıl içinde gerekli Zümre ve Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları yapılmış, almış olduğumuz kararlar uygulanmıştır.

20.06.2011
……………………….
5/C Sınıf Öğretmeni

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder