22 Haziran 2011 Çarşamba

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ DERSİ YIL SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

………………………….. İLKÖĞRETİM OKULU
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ DERSİ
YIL SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI YERİ     : Spor Odası
TOPLANTI NO        : 1
TOPLANTI SAATİ   :10.00
TOPLANTI TARİHİ : 22/06/2011
TOPLANTIYA KATILANLAR : ..................(Beden Eğitimi Öğretmeni), .................. (Müdür Yardımcısı)
GÜNDEM
1 -Toplantının açılışı.
2 -2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı birinci ve ikinci dönem zümre toplantı tutanaklarının okunarak gözden geçirilmesi.
3 –Beden Eğitimi ders araç gereçlerinin durumunun değerlendirilmesi.
4-Öğretim yöntem ve tekniklerinin değerlendirilmesi.
5-Okul fiziki yapısının ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi.
6-Dilek ve temenniler, kapanış.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1 -Beden Eğitimi zümre öğretmenleri toplantısı 22/06/2011 Çarşamba günü saat 10.00’da Spor odasında Müdür Yardımcısı ..................’nın başkanlığında yapıldı.
2 -2010 / 2011 öğretim yılının birinci ve ikinci dönem zümre öğretmenler kurulu tutanakları okunarak gözden geçirildi.
3- Beden Eğitimi Öğretmeni Şirin KÖROĞLU, ‘Beden eğitimi dersinde araç gereç bakımından sıkıntı yaşanmamıştır. Spor kulübü tarafından gerekli malzemeler temin edilmiştir. Dersler araç gereçlerle zenginleştirilerek uygulamaya ağırlık verilmiş ve dersler eğlenceli bir şekilde işlenmiştir’ dedi. 
4- Beden Eğitimi Öğretmeni Şirin KÖROĞLU, ‘Beden Eğitimi dersinin işlenmesi diğer derslere oranla yöntem ve teknik bakımından daha zengin.Uygulamaya dayalı ve oyun temelli bir ders olduğu için öğrencilerin güdülenmelerini sağlamak zor olmuyor. Dersi işlerken yapılacak işi etkinliği veya konuyu önce anlatarak sonra göstererek öğrencileri etkinliğin içerisine çekmeye çalıştım. Uygulamaya uzun zaman vererek öğrencilerin yeterince konuyu kavramasını sağladım’ dedi.Müdür Yrd................... ise soğuk ve yağmurlu havalarda dersin sınıf ortamı yerine okulun çok amaçlı salonunda işlenmesinin daha yararlı olduğunu belirtti.
5-Beden Eğitimi Öğretmeni Şirin KÖROĞLU, ‘fiziki durum açısından okulumuz beden eğitimi dersleri için tam elverişli ve yeterli değildir. Bunun en önemli sebebi; okulun cadde üzerinde bulunması ve Perşembe pazarına olan yakınlığıdır.Giriş kapısı çoğu zaman açık olduğundan arabalar bahçeye rahatlıkla girebilmekte,bu durum özellikle Perşembe günleri çok büyük sorunlar oluşturmaktadır. Öyle ki çoğu zaman ders yapma alanımız arabalar tarafından işgal edilmektedir’ dedi. Müdür Yrd. .................., bu duruma önümüzdeki yıl köklü bir çözüm getirilmeye çalışılacağını belirtti. Şirin KÖROĞLU, bunun dışında okulun spor alanlarının yeterli olduğunu fakat biraz bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi ve önümüzdeki yıl bir badminton ve bir mini voleybol sahası oluşturulması için gerekli yerlerle bağlantıya geçildiğini söyledi.
Beden Eğitimi Öğretmeni Şirin KÖROĞLU, ‘okula ilk atandığım zaman öğrencilerin Beden Eğitimi dersi ile ilgili gerek uygulama,gerekse teorik anlamda hazırbulunuşluk- larının yetersiz olduğunu fakat aldığı önlemlerle büyük ölçüde bunun üstesinden geldiğini, önümüzdeki yıl verimin çok daha üst düzeyde olacağını belirtti ve öğrencilerin derse olan tutumlarının çok üst düzeyde olumlu olduğunu ve bunun da başarıyı pozitif yönde etkilediğini söyledi.Ayrıca öğrencilerin bir çoğunu yetenekli olduğu spor dallarında yaz spor okullarına yönlendirdiklerini belirtti.
Şirin KÖROĞLU, ‘2010/2011 Eğitim Öğretim yılında tüm sınıflarda Beden Eğitimi dersinin başarı oranı %100’dür, hiçbir öğrencide not konusunda sıkıntı yaşanmamıştır’ dedi.

6- Dilek ve temenniler kısmında Okul Müdür Yardımcısı ..................; Sosyal faaliyetlerden biri olan Spor karşılaşmaları ve yarışmaların hem öğrencilerin gelişimlerine, hem de okulumuzun tanıtımındaki yararlarını dile getirerek bu konuda Beden Eğitimi Öğretmenine teşekkür etti.Okul içi turnuvaların ise son derece verimli olduğunu, öünümüzdeki yıllarda devam etmesi gerektiğini belirtti.Müdür Yrd. ..................’nın 2011-2012 Eğim Öğretim yılının da başarılı geçmesi dileğiyle toplantıya son verildi.
     ..................                         ..................                          ..................
Beden Eğitimi Öğretmeni              Müdür Yardımcısı                   Okul Müdürü


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder