20 Haziran 2011 Pazartesi

1. Sınıf Ders Kesim Raporu

  
…………………………………………….. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
                                                         FATİH/İSTANBUL

2010–2011 eğitim ve öğretim yılında 1/D sınıfına vermiş olduğum Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Müzik, Beden Eğitimi, Serbest Etkinlikler ile Görsel Sanatlar derslerine ait ayrıntılı ders kesim raporu ilişikte sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                21 / 06 /201                                                                                                                    
                                    1/D Sınıf Öğretmeni 
EK: Ders Kesim Raporu
 
 2010-2011 ÖĞRETİM YILI  ……………………………………………………………….. OKULU  
                       1-D SINIFI DERS KESİM RAPORU

2010–2011  eğitim ve öğretim yılı sene başında öğretmen kılavuz kitaplarına ve müfredata uygun olarak bütün derslerde konuların dağılımı ve ünite süreleri hazırlanmıştır.
          Hayat Bilgisi dersi ünitelerin dağıtımına uygun olarak belirtilen sürelerde işlenmiş olup ünite dağıtım sürelerinde bir değişiklik yapılmaksızın planlanan süreler-de bitirilmiştir. Her ünitenin işlenişi sırasında konu sonlarında geri bildirim alınarak öğrencilerin eksikleri tespit edilmiş ve konu tekrarlarıyla bu eksiklik giderilmiştir.
          Türkçe dersinde konuları planlandığı şekilde işlenmiş ünitelerde önerilen sürelere uygun olarak hareket edilmiştir. İlk okuma-yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemine uygun olarak okuma-yazma faaliyetleri yürütülerek bütün öğren-cilerin okuma, yazmayı öğrenmeleri sağlanmıştır. Okuma yazma öğretiminin pekiştirilmesinden sonra okuma parçalarının işlenmesine geçilmiş, ders kitabında yer alan parçaların etkinlikleri amaca uygun olarak yaptırılmıştır.
         Matematik dersi konuları da planlandığı şekilde işlenilmiştir. Bu sınıfta öğrenilmesi gereken konular tam ve eksiksiz olarak işlenilmiş, dönütler alınarak bu konulardaki eksikler belirlenerek giderici çalışmalar yürütülmüştür.
        Müzik, Serbest Etkinlikler, Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri ünitelendirilmiş yıllık planlarına uygun olarak işlenmiştir. İşlenmeyen konu ve etkinlikler kalmamıştır.
        SONUÇ: Hayat Bilgisi, Matematik, Türkçe, Müzik, Beden Eğitimi, Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler ile Görsel Sanatlar ait tema ve üniteler, ünitelendirilmiş yıllık plânlarda belirtilen sürelere uygun olarak zamanında işlenmiş, işlenmeyen konu ve etkinlikler kalmamıştır. Sınıfta yapılan her türlü etkinliklerde öğrencilere olumlu alışkanlıklar kazandırmaya çalışılmıştır. Ayrıca öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmıştır. Yine derslerin daha verimli geçmesi için öğrencilere tarafımca çalışma yaprakları hazırlanmış, bol örneklerle konular kavratılmaya çalışılmıştır.
   
                                         


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder