6 Mayıs 2011 Cuma

Yaşayan Demokrasi Ünitesi Çalışma Kağıdı

Yaşayan Demokrasi Ünitesi Çalışma Kağıdı
1. İlk Türk devletlerinde ülkeyi yöneten hükümdarlar hangi unvanları alırlardı?
Yanıt: İlk Türk devletlerinde hükümdarlar, kağan, han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanlar alırlardı.

2. “Kut” ne demektir?
Yanıt: Türk toplulukları hükümdarlarına ülkeyi yönetme yetkisinin Gök - Tanrı tarafından verildiğine inanırlardı. Bu yetkiye de “Kut” derlerdi.

3. İlk Türk devletlerinde ülke toprakları kime aitti?
Yanıt: İlk Türk devletlerinde ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı. Ülke topraklarının sahibi hanedan ailesiydi.

4. Kurultay nedir?
Yanıt: İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı başkanlığını hükümdarın yaptığı meclistir.

5. İlk Türk devletlerinde kurultaya kimler katılırdı?
Yanıt: İlk Türk devletlerinde kurultaya, hükümdarın ailesi boy beyleri, devlet ileri gelenleri ile hükümdarın eşi (hatun) katılırdı.

6. Töre nedir?
Yanıt: Töre, Türk gelenek - görenekleri, hükümdarın emirleri ile kurultayda alınan kararlardan oluşan yazısız kurallardır. İlk Türk devletlerinde ülke bu kurallara göre yönetilirdi.

7. Osmanlı Devleti’nde egemenlik hakkı kime aittir?
Yanıt: Osmanlı Devleti’nde egemenlik hakkı padişaha aittir.

8. Osmanlı Devleti hangi olaydan sonra teokratik (dine dayalı yönetim) bir yapı kazanmıştır?
Yanıt: Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim’in halife olmasıyla teokratik bir yapı kazanmıştır

9. Osmanlı Devleti’nde, yönetim, askerlik, maliye ve adalet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurula ne ad verilir?
Yanıt: Divan-ı Hümayun adı verilir

10. Divan-ı Hümayun’u kaldırarak yerine “Nazırlar Heyeti”ni kuran Osmanlı padişahı kimdir?
Yanıt: II. Mahmut’tur.

11. Ulusal egemenlik anlayışına uygun olarak açılan İlk Türk meclisi hangisidir?
Yanıt: Ulusal egemenlik esasına uygun olarak açılan ilk Türk meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

12. Türkiye’de cumhuriyet ne zaman nerede ilan edilmiştir?
Yanıt: Türkiye’de cumhuriyet 29 Ekim 1923’te Ankara’da ilan edilmiştir.

13. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde egemenlik kime aittir?
Yanıt: Anayasamıza göre ülkemizde egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.

14. Anayasamıza göre yasama yetkisi hangi kuruma aittir?
Yanıt: Anayasamıza göre yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir.

15. Ülkemizde yargı görevini yürüten kurum hangisidir?
Yanıt: Ülkemizde yargı görevini bağımsız mahkemeler yürütür.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder