6 Mayıs 2011 Cuma

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ZAMAN İÇİNDE BİLİM ÜNİTESİ DERS NOTLARI

 SOSYAL BİLGİLER DERSİ ZAMAN İÇİNDE BİLİM ÜNİTESİ DERS NOTLARI

Ø      İlkçağda mağara ve ağaç kovuklarında güvenliği sağlamak amacıyla yaşayan insanoğlu zaman içerisinde taşları yontarak araç gereç yapmayı öğrendikten sonra kendini sürekli geliştirmiştir. Avlayıcılığa ve toplayıcılığa dayalı göçebe yaşamı zamanla terk edecek insanoğlu yerleşik hayata geçip ilkçağın sonlarına doğru Ateşi bulmuştur.

Ø  Sürekli araştırma merakı içinde olan insanoğlu günümüze kadar birçok buluşun temelini atmıştır.
Ø  Bilim İlkçağ uygarlıklarından beri sürekli gelişmiştir. Her uygarlık bilime katkı sağlarken bazı uygarlıklar bilimin temeli atmışlardır.
Bunlar:
Mezopotamya’da buldukları Yazı Sistemi ile Tarihi çağları başlatan Sümerler

Nil nehrinin taşma aşamasını saptamak amacıyla Takvim’i bulan Mısırlılar

Tarımın temellerini atan Babiller
Takasa dayalı ticarete Parayı bularak hız kazandıran Lidyalılar

Kültürel ve Edebi hayata Alfabeyi bularak damgasını vuran Fenikeliler

Resme dayalı yazı sistemi olan Hiyeroglif Yazısını kullanan Mısırlılar

Özgür düşüncenin olması sebebi ile birçok bilim adamı yetiştiren İyonyalılar (Yunanlılar)
Birçok alanda Avrupa’yı etkileyerek Avrupa’da Rönesans ve Reform gibi devrimlerin yaşanmasına sebep olan Türk-İslam devletleri bunların başında gelmektedir.
Şimdi zaman içerisinde insanoğlu tarafından meydana getirilen ve bilimin günümüzdeki teknolojiye ulaşmasına katkı sağlayan buluşlara ve bunları bulanlara bakalım… 
ü   İnsanoğlunun ilk mekanik buluşu tekerlek’tir. Yaklaşık 5000 yıl önce Mezopotamya’da icat edilmiştir. Bugün birçok teknolojik makinelerde kullanılan Çark Sisteminin temelidir.

ü   Bugün insanoğlunun her alanda kullandığı Mezopotamya ve Mısırda ilk kez kullanıldığı sanılan Cam günümüz modern çevresinin önemli bir parçasıdır.

ü   Şenliklerde eğlenmek amacıyla Çin tarafından ilk kez MÖ 1000 yıllarında bulunan Barut günümüzde savunma sanayinde, yol yapımında ve maden aramada önemli olmuştur.

ü   MÖ 3200 yıllarında Yazıyı (Çivi Yazısı)  bularak tarihi çağların başlamasına ve eski uygarlıkların tarihinin tüm yönleriyle günümüze kadar gelmesinde katkı sağlayan Sümerler
ü   Papirüs adı verilen kâğıtlar ya da taşlara Hiyeroglif (Resim Yazısı) adı verilen yazıları yazarak bu yazı sistemini bulan Mısırlılar

ü   Anadolu’da MÖ 330 yıllarında Parşömen adı ile bilinen bir tür kağıt kullanan Bergamalılar

ü   Dünya’da yeni yerlerin keşfedilmesinde büyük katkısı olan Pusulayı bulan Çinliler

ü   Günümüz edebiyat ve kültür alanına damgasını vuran teknik yenilik olan ve Reform ile Rönesans Hareketlerinin hızla yayılmasında temel olan Matbaa’yı bulan Gutenberg

ü   Yazının kalıcı olmasında etkisi olan Mürekkebi bulan Çinliler

ü   Türkler tarafından 751 Talas Savaşı ile öğrenilen Kâğıdı bulan Çinliler

ü   Kendi adına her yıl dünyada Nobel Ödüllerinin dağıtılmasına sebep olan ve Dinamitin mucidi olan Alfred Bernhard Nobel
ü   Modern Bilimin öncüsü olup Dünyanın Güneş ve Kendisi etrafında döndüğünü kesin olarak bulan ancak Kilise tarafından yargılanan Galileo
ü   Aydınlatmada kullandığımız Ampulü bulan Edison

ü   Müziğin tüm insanlığa aynı anda aktarılmasında Radyoyu katkı sağlayan Marconi

ü   Günümüz medya olgusuna Televizyonu bularak katkı sağlayan Baird

ü   İletişimde sınır tanınmadığını Telefonu bularak kanıtlayan Graham Bell

ü   Yazdıkları Anallar ile tarih yazıcılığı başlatan Hititler
ü   Dünyanın yedi harikasından biri olup yaptıkları Piramitler ile Astronomi’ye katkı sağlayan Mısırlılar


NOT: binlerce yıldır yaşam süren insanoğlunun buluşları tabiî ki bunlarla sınırlı değildir ancak biz ünite gereği işimize yarayanlara yer veriyoruz…

Türk İslam Bilginleri
ü   Matematik, Astronomi, Coğrafya, Eczacılık ve Tıp alanında yaptığı çalışmalarıyla dünyaya damgasını vuran İslam Dünyasının en önemli bilim adamlarından olan El Biruni
ü   15.yüzyılda yaşamış olup Fatih Sultan Mehmet’e hocalık yapmış olan ve Astronomi ve Matematikte devrin en önemli adamı olan Ali Kuşçu
ü   Matematik, Felsefe, Astronomi, Eczacılık, Kimya ve Tıp alanında büyük başarıları olan ve Tıp bilimine yazdığı "El-Kânûn Fî't-Tıb “Tıp Kanunu” adlı eserle damgasını vuran Avrupalıların Avicenna dedikleri  İbni Sina
ü   Göz ışığı kuramı ile Optik (Göz) alanına damgasını vuran İbni Heysem
ü   Matematik, Astronomi ve Trigonometri alanında devrinin en büyüğü olan Takiyüddin
ü   16.yüzyılın en büyük fikir adamlarından biri olan ve Avrupalılarca Hacı Kalfa diye bilinen Kâtip Çelebi
ü   Büyük Selçuklu devleti zamanında yetişen görüşleri ile tüm Avrupa’yı etkileyen İbni Rüşt ve Farabi
ü   Sıfırı bularak matematiğe büyük katkı sağlayan El Harezmi
Not: Bunlar gibi bilime katkı sağlayan birçok Türk-İslam bilgini vardır. Haçlı Seferleri ile Türklerden matbaayı, kâğıdı, pusulayı ve barutu öğrenen Avrupa’da çok önemli bilim adamları yetişmiştir. Bu öğrendikleri ile Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına sebep olacaklardır. Bunlar

ü   Einstein, Fiziğin babası kabul edilir.
ü   Newton,  Yerçekimini kafasına düşen elma ile keşfetmiştir.
ü   Kopernik, Dünyanın ve diğer gezegenlerin Güneş etrafında döndüğünü kanıtlamıştır.
ü   Kepler, Astronomi, Matematik ve Fizik alanında önemli gelişmelere imza attı.
ü   Leonardo Da Vinci , Rönesans dönemin en büyük mimarı ve ressamı Mona Lisa ve Son Yemek tablolarını yaptı.
ü   Martin Luther, Reform hareketlerinin ve Protestanlık mezhebinin kurucusudur.
ü   Şekspir İngiltere’de Edebiyat alanına damgasını vurdu.

Rönesans:      15. ve 16. yüzyıllarda önce İtalya'da başlayan ve daha sonra Avrupa'da yayılan edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişmeler, yenilikler ve anlayışlara "Yeniden Doğuş" anlamında Rönesans denilmiştir. Rönesans’ın başlamasında Haçlı Seferleri sırasında Türklerden öğrendikleri Matbaa etkili olmuştur.

Reform: Reform, 15. ve 17. yüzyıl boyunca önce Almanya'dan sonra tüm Avrupa'yı etkileyen dinsel bir harekettir. Bu hareket Katolik kilisesinin aşırı zenginleşmesi ve yozlaşmasına karşı gelişmiş ve Hıristiyanlının en büyük 3 mezhebinden Protestanlığın oluşmasını sağlamıştır. İlk defa Almanya’da görülür, sonrasında ise Fransa, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinde de etkili olur. Haçlı Seferleri görülmesinde etkilidir.Matbaanın kullanılmasıyla Kilisenin yalanları ortaya çıkmıştır.

                                                                                                         1 yorum:

  1. bunlarla ilgili 5 soru 5 cevapta eklerseniz çok güzel olacak...
    teşekürler

    YanıtlaSil