4 Mayıs 2011 Çarşamba

MİLLİ MÜCADELE SÜRECİNDE KİTLE İLETiŞİM ARAÇLARI 7. SINIF

    Gücünü halktan alan Atatürk, devrimleri benimsetme yolunda zorlama ve baskı yapma yerine ikna ve kamuoyu oluşturma yöntemlerine başvurmuştur. Bu amaçla; Mustafa Kemal Paşa, henüz daha Büyük Millet Meclisi açılmadan önce, askerî ve ulusal örgütlerin mahallelere ve köylere kadar ulaştırılması ve geliştirilmesi için uğraşmıştır. Atatürk, 27 Kasım 1919’da, Erzurum Heyet-i Merkeziyesi’ne yolladığı yazıda, zamanın gereğine göre acele olarak mahalle ve köylerde Teşkilat-ı Millîye’nin kurulmasını belirtmekteydi. Millî Teşkilat mahalle ve köylerde kurulup geliştirilince,  buralara ulusal bağımsızlık savaşı ile ilgili bilgiler ulaştırılacaktı. Bunun için de, önce Sivas’ta “İrade-i Milliye”, sonra Ankara’da “Hâkimiyet-i Millîye” gazeteleri çıkarılmış, Ankara’da Anadolu Ajansı ve Matbuat Müdürlüğü kurulmuştur.
     Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki ” İrade-i Millîye” dir. Gazete, kongrenin yayın ve propaganda organı olarak 4 Eylül 1919’dan itibaren yayınlanmaya başlamıştır. Atatürk, ulusal şahlanışın ülküsünün dile getirildiği bu gazeteden söz ettiğinde daima “benim gazetem” deyimini kullanmıştır. Bu gazete Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gelişinden sonra Sivas’ta kalmış ve yayınını orada sürdürmüştür.

     
Atatürk’ün kurduğu gazetelerin ikincisi ise Hakimiyet-i Millîye’dir. Hakimiyet-i Milliye gazetesi, ulusal bağımsızlık hareketinin sözcüsü olmuş ve devletin sözcülüğünü yapmıştır. Hakimiyet-i Millîye’nin hemen hemen her sayısında Mustafa Kemal’in bir genelgesi, beyannamesi olduğu gibi, bazı sayılarında bunların birkaç tanesi yer almıştır. Gazetede, ayrıca ulusal bağımsızlık mücadelesini ve devrimleri destekleyen Anadolu basınından alıntılar yer almıştır.

Anadolu Ajansı Atatürk’ün basın ile ilgili çalışmalarının ikinci halkasını oluşturur. Anadolu Ajansı; Türk kamuoyunu yanlış yollara sürükleyecek, ulusal birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı ulusu uyarmak, ulusal kurtuluşu sağlayacak karar ve hareketleri, Büyük Millet Meclisi’nin kararlarını günü gününe halka ulaştırmak suretiyle hükümetle halk arasındaki bağlantıyı kurmakla görevlendirilmişti.

      Anadolu Ajansı’nın kurulması Türkiye’de iletişimin gelişmesi açısından önemli bir yer tutmaktadır. Uzun yıllar boyunca pek çok yayın örgütünün tek haber kaynağı olmuştur. Ülkedeki gelişmeleri izleyen, duyuran kitle iletişim araçlarının tümü, kent dışında ya da yurt dışında muhabir bulunduramayacakları için Anadolu Ajansı yurt dışında olup biteni, özel sözleşmelerle, uluslararası haber ajanslarından çevirip aktarmıştır.
Bugün,  En küçük yerleşim biriminden, en büyük yerleşim birimine kadar kaşeli muhabir adı verilen geniş bir muhabir ağına sahiptir Anadolu Ajansı’nın, 70’e yakın ulusal ve uluslararası haber ajansıyla karşılıklı haber değişimi esasına dayalı anlaşmaları bulunmaktadır.
Öte yandan, Anadolu Ajansı, İngilizce Fransızca ve Almanca hazırladığı haberleri, anlaşmalı haber ajanslarına ulaştırarak, Türkiye ile ilgili haberlerin en doğru şekilde söz konusu ülkelerin basınında yer almasını sağlamaktadır.
      Kurtuluş Savaşı yıllarında, iletişimin önemi daha iyi anlaşılmış ve bu alanda büyük bir boşluk olduğu görülmüştür. Bu boşluğu öncelikle telsiz telgrafla doldurmak amacıyla girişimlerde bulunulmuştur. 1925 yılında “Telsiz Tesisi Hakkında Kanun” adıyla bir yasa çıkarılarak, ülke genelinde bir telsiz şebekesi kurulması öngörülmüştür. 1927 yılında hizmete sokulan telsiz telgraf vericileriyle, Berlin, New York, Moskova, Tahran, Viyana, Londra gibi merkezlerle bağlantı kurulmuştur.

     Türkiye’de radyonun kuruluş çalışmaları, telsiz vericilerinin inşaatı sürerken, 1926 yılında başlamıştır. İlk radyo yayını İstanbul’da 6 Mayıs 1927’de, Ankara’da Kasım 1927’de yapılmıştır. İstanbul Radyosu, 1927 Temmuzunda İstanbul’a savaş sonrası ilk kez gelen Atatürk’ün karşılanışını naklen vermiş ve halk temsilcileri önünde yaptığı konuşmayı da mikrofondan yayınlamıştır. Ayrıca Mustafa Kemal’in 1 Kasım 1928’de Büyük Millet Meclisini açarken verdiği söylev, İstanbul Radyosu’nca yayınlanmıştır. 1928 Kasımında yasallaşan ve Atatürk’ün “Türk milletinin kolayca okuyup yazmasını sağlayacak bir anahtar” diye sunduğu yeni yazıyı müjdeleyen söylevi ilk olarak İstanbul Radyosu ile yayınlanmıştır
.   

1 yorum: