4 Mayıs 2011 Çarşamba

İletişim ve İnsan İlişkileri Neler Öğrendik (7. SINIF DERS NOTU)

       Kişilerin duygu, düşünce veya bilgilerini çeşitli yollarla başkalarına aktarmasına iletişim denir.
       İnsanın sahip olduğu konuşma, dinleme algılama, çözüm üretme gibi özellikler sayesinde diğer canlılardan daha iyi iletişim kurabilmektedir.
       İyi bir iletişim kurmada sempatik yaklaşmak, güler yüzlü olmak, günaydın, merhaba, iyi günler gibi sözler kullanmak önemli unsurlardır.
       Karşımızdaki insanı daha iyi anlamak için kendimizi onun yerine koymak (empati) iletişimi daha kolay sağlamamıza yol açacaktır.
       Sen dili yerine ben dili kullanılması iletişimi olumlu yönde etkileyecektir
       Günümüzde; uydular, bilgisayar, posta, telgraf, telefon, faks gibi haberleşme sağlayan iletişim araçları; gazete, radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçları bulunmaktadır.
       Kitle iletişim araçları, aynı iletiyi çok sayıda insana dağıtabilen araçlardır.
       Gazeteler yazılı basın olan iletişim araçlarıdır. Televizyon görsel iletişim sağlar. Radyo sadece işitsel iletişim sağlar.
       TRT, devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla, 1 Mayıs 1964'te An­kara'da kuruldu.
       Ülkemizde televizyon ve radyo yayınlarını denetlemek ve düzenlemekle görevli Radyo Televiz­yon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur.
       Basın yayın kuruluşları yanlış bir haber veya bilgilendirme yaptığında düzeltme tazısı ile ( tekzip) hatasını telafi eder.
       Haklarımız ihlal edildiğinde yetkili makamlara başvurmak vatandaşlık görevimizdir.
       Kimsenin konutuna dokunulamaz. Çeşitli nedenlerle yasayla yetkili kılınmış kurumların yazılı emri olmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konula­maz.
       Kamu güvenliği ve Kamu sağlığı gibi durumlarda halim kararı ile bazı haklarımız sınırlandırılabilir
       Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatı­nın gizliliğine dokunulamaz.
       Atatürk, kitle iletişim Araçları ile kamuoyu oluşturarak millî birliği sağlayıp kurtuluş
hareketini halka mal etmek istemiştir. Bu nedenle basın ve yayın kuruluşlarının çalışmalarını önemsemiştir
       4 Eylül 1919 - İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılmıştır. İrade-i Milliye, Mustafa Kemal Paşa tara­fından kurdurulan ilk Millî Mücadele gazetesidir.
       Anadolu Ajansının kuruluş amacı, Türk kamuoyunu yanlış yollara sürükleyerek, milli birliği tehli­keye düşürmek amacıyla içten ve dıştan yapılmakta olan tahrik ve yanlış haberlere karşı mille­ti uyanık tutmak, milli kurtuluşu sağlayacak karar ve hareketleri, halka vaktinde bildirmektir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder