6 Mayıs 2011 Cuma

Ekonomik ve Sosyal Hayat Çalışma Kağıdı

Ekonomik ve Sosyal Hayat Çalışma Kağıdı
1.   Selçuklularda ülke toprakları kime aittir?
Yanıt: Selçuklularda ülke topraklan devlete aittir.

2.   Tımar sisteminin Selçuklulardaki adı nedir?
Yanıt: Tımar sisteminin Selçuklulardaki adı "ikta"dır.

3.   Osmanlılarda toprağı kullanma hakkı kime aittir?
Yanıt: Osmanlılarda toprağı kullanma hakkı üzerinde yaşayan halka aittir.
4.   Osmanlılar toprağını iyi ekip biçmeyen ya da üç yıl üst üste boş bırakanlardan toprağını alıp başkasına vermekle neyi amaçlamıştır?
Yanıt: Toprağını düzenli olarak ekip biçmeyenden alıp başkasına vermekle devlet, tarımda üretimin sürekliliğini sağlamaya çalışmıştır.

5.   Osmanlılarda dirlik topraklar kaça ayrılırdı bunlar hangileridir?
Yanıt: Osmanlılarda dirlik topraklar gelirine göre üçe ayrılırdı. Bunlar has, zeamet ve tımardır.

6.   Tarihi Kral Yolu'nu yapan uygarlık hangisidir?
Yanıt: Tarihi Kral Yolu'nu yapan uygarlık Lidyalılardır

7.    Çin'den başlayıp, Taklamakan Çölü bölgesinden geçerek, Afanistan, Iran üzerinden Doğu Akdeniz'e ulaşan ticaret yolu hangisidir?
Yanıt: İpek Yoludur.

8.   Baharat Yolu hangi padişah döneminde Osmanlı Devletinin denetimine girmiştir?
Yanıt: Baharat Yolu, Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı Devleti'nin denetimine girmiştir.

9.   Coğrafi Keşifler neye denir?
Yanıt: 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmak amacıyla başlattıkları okyanusların ve kıtaların bulunmasıyla gerçekleşmiş olan keşiflere denir.

10. Coğrafi Keşifleri ilk olarak kimler başlatmıştır?
Yanıt: Coğrafi Keşifleri ilk olarak Portekiz ve İspanyollar başlatmıştır.

11. Sanayi İnkılâbı, ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
Yanıt: Sanayi İnkılâbı ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkmıştır.
12. Ülkemizdeki vakıf eserlerinin korunması, tamiri ve yaşatılmasından sorumlu olan devlet kurumu hangisidir?
Yanıt: Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür.

13. Ahilik nedir?
Yanıt: Ahilik, Selçuklu ve Osmanlılarda, Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret, gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden eğiten, çalışma hayatını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgüttür.

14. Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu kimdir?
Yanıt: Ahilik Teşkilatfnın kurucusu Ahi Evran'dır.

15. Osmanlı Devleti'nde sarayda devlet adamı ve sanatkar yetiştirmek amacıyla açılan oku­lun adı nedir?
Yanıt: Osmanlılarda devlet adamı ve sanatkar yetiştirmek amacıyla sarayda açılan okul "Enderun"dur,

16. Enderuna öğrenci alımı nasıl yapılırdı?
Yanıt: Gayrimüslim çocuklar küçük yaşlarda alı­narak, Türk gelenek ve göreneklerini, İslam di­nini öğrenmek amacıyla Türk ailelerinin yanına verilmiştir. Daha sonra bu çocuklar Acemi Oca­ğına alınırlardı. Acemi Ocağındaki eğitimden sonra zeki, becerikli olanlar Enderun’a alınırdı

17. Osmanlıda dini bilimler ve matematik geometri, tarih gibi derslerin gösterildiği, orta ve yüksek öğretim kurumu mahiyetinde olan, ihtiyaçlarının vakıflar aracılığı ile karşılandığı okul hangisiydi?
Yanıt: Osmanlı Devleti ve diğer İslam devletlerinde bu tür okullara medrese denmekteydi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder