2 Mayıs 2011 Pazartesi

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM KAVRAMLAR

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM KAVRAMLAR
Olgu: Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.
•   İlk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'tür.
•   Tek hücreli canlılar da vardır.
•   Dünya kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüşünü yirmi dört saatte tamamlar.
Yukarıda verilen üç cümle de olgu cümle­sidir. Deney ve araştırmalarla kanıtlanabilir.
Görüş: Kişiden kişiye değişen, insanların bireysel duygu ve düşüncelerini yansıtan bilgilerdir.
Benim kardeşim dünyanın en uysal ço­cuğudur.
Bu cümleyi ifade eden kişiye göre kardeşi, dünyanın en uysal çocuğudur. Bir başka kişiye göre bu düşünce değişebilir.
Bize göre doğru olan bilgiler bilimsel bilgi değildir, "görüş" 'tür.
Gözlem yoluyla elde edilen bilgilere "görüş" elenir.
Şimdi de karşılaştırmalı birkaç örnek verelim.
Yorum: Bir olayı belli bir görüşe göre açık­lamadır.
Gözlem: Bir nesnenin, olayın veya gerçğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla dikkat­li ve planlı olarak ele alınıp incelenmesidir.
Dağlarda yükseğe çıkıldıkça sıcaklık düşer. (Gözlem cümlesi)
Bu yüzden dağın zirvesine yaklaştıkça üşümeye başladınız. (Yorum cümlesi)
Gözlem yoluyla bilgi elde ederken duygu­larımız etkili olabilir.
Bazen duygularımızın etkisiyle tarafsız ola­mayız.
Gözlem yoluyla kazandığımız ba?ı bilgiler "bize göre" doğru olur.
Yargı (Hüküm): Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak ki­şi, durum veya nesnelerin eleştirici bir bi­çimde değerlendirilmesidir.
Doğru bilgiler deney ve araştırmalarla elde edilir. Örnek; Dünya'nın Güneş çevresinde döndüğü, sıvıların belli bir şekli olmadığı ve konulduğu kabın şeklini aldığı gibi.

DURUM CÜMLESİ      GÖRÜŞ   OLGU  1
TBMM'nin     ilk     başkanı Mustafa Kemal'dir.

+
İstanbul,    Marmara    Bögesi 'ndedir.

+
Türkler  çok  çalışkan  in­sanlardır.
+

Atatürk, 1881'de Selanik'te doğmuştur.

+
Kuşlar en sevimli hayvan­lardır.
+Örnek 1
Aşağıdakilerden hangisi, "görüş" ifade eden cümledir?
A)  Benim annem dünyanın en iyi annesidir.
B)   İstanbul, II. Mehmet tarafından fethe­dilmiştir.
C)   Yurdumuz yedi coğrafî bölgeden oluş­maktadır.
D)   Ülkemizin topraklarının büyük bir kıs­mı Asya kıtasında yer almaktadır.


Varsayım: Deneylerle henüz yeteri dere­cede doğrulanmamış ancak doğrulanaca­ğı umulan teorik düşüncedir.

3 yorum:

  1. güzel olmş ellerinize sağlk

    YanıtlaSil
  2. hmmm öyledr öyle çk sçma

    YanıtlaSil
  3. benim aradıqım şey burda yok :(

    YanıtlaSil