24 Mayıs 2011 Salı

5. SINIF HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

5. SINIF HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

İnsanlar, yaşamları boyunca pek çok grubun içinde yer alır. İçinde yer aldıkları gruplarda çeşitli rol ve sorumluluklar üstlenirler. İnsanların grup içinde üstlendikleri roller ve sorumluluklar onların bir kısım haklara sahip olmasını sağlar. Bu haklardan yararlanmak isteyen herkesin rolünün gereği olan görevini yapması ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir.
   İnsanların içinde aldığı başlıca gruplar aile, okul ve toplumdur. Her insan bir bireydir.
BİREY : Günlük konuşma dilinde bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan bir sözcüktür. Doğada var olan her türden bir varlığı ifade etmek için de kullanılır.
-Toplum içinde her insan bir bireydir.
-Bir karınca topluluğunda her karıncada bir birey oluşturur.
-Her birey bir ya da daha fazla grubun içinde yer alır.
GRUP : İnsanların toplum hayatında belli amaçlara ulaşmaları için kendi aralarında iş birliği yapmalarıdır. Her grup iki ya da daha fazla bireyden oluşur.
-İçinde yer aldığımız en önemli grup ailedir.
-Türkiye A Milli Futbol Takımı bir gruptur.
-Okuldaki satranç kulübü, tiyatro kulübü de birer gruptur.
ROL : Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere rol denir.
- Anne, baba, ağabey, abla gibi sözcükler aile içinde üstlenilen rolleri ifade eder.
- Futbol takımında kalecilik bir roldür.
- Öğretmenlik, okul müdürlüğü, sınıf başkanlığı da birer roldür.
- Bir kimse birden fazla grup içinde yer alabilir ve her grupta farklı roller üstlenebilir.
GÖREV : Bir grup içinde yer alan bireylerinin rollerinin gereğini yerine getirmek zorunluluğudur.
- Anne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması.
- Öğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması.
- Futbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması birer görevdir.
Her birey grup içinde üstlendiği rolünün gereği olan görevini yaparken sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Grup içinde yer alan kişilerin sorumluluklarının gereğini yerine getirmemesi grubun başarısını azaltır, amaca ulaşmasını engeller. 
SORUMLULUK : Grup içinde görevini yapan kişinin yaptığı işlerin sonucunu üstlenmesidir.
- Okula zamanında gelip, derslere zamanında giren bir öğrenci sorumluluğunu yerine getirmiş olur.
- Hiçbir neden olmadan izinsiz olarak derse girmemek ise sorumsuz davranmak olarak kabul edilir.
Kurum: Belli bir amacı geliştirmek için, uzun süre varlığını devam ettirecek şekilde oluşturulan gruplardır. Kurumlar uzun süreli bir amacı gerçekleştirmek için kurulurlar. Her kurumun oluşturulması, işleyiş ve faaliyetleri belli kurallara ve yasalara uygun olmak zorundadır. Aile, okul, belediyeler, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kulüpleri birer kurumdur.
HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM
Haklar ve sorumluluklar birbirinin tamamlayıcısıdır. Hak, yasalarla ya da ahlaki sınırları belli olan ve sahip olunan şeylere denir. Sorumluluk ise kişilerin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanındaki bir olayın sonuçlarını üstlenmesi demektir. Oyun oynamak bir hak olabilir, fakat başkalarını rahatsız etmeden                                                   oynamakta bir sorumluluktur.
·   Yaşama hakkım var.
·   Bana karşı ayrımcılık yapılamaz
·   İşkence yapılamaz.
·   Görüş ve düşüncelerimi açıklayabilirim.
·   Bilgi almak hakkım var.
·   Eğitim ve sosyal güvenlik haklarım var
·   Düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne sahibim
·   Özel yaşamım her zaman gizlidir.
ÇOCUK HAKLARI
Çocuk hakları, kanunen veya ahlakî olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.
Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün, dünyanın birçok yerinde varolan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır. Uluslararası Af  Örgütü'nün belirttiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, şiddet, yasadışılık gibi olumsuz etkenlerin dahilinde, çocuk hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmaktadır.
Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir.Bu sözleşme, BM üyesi ülkelerin ikisi hariç tamamı yani 193 ülke tarafından kabul edilmiştir. 20 Kasım günü günümüzde Evrensel Çocuk Günü (Universal Children's Day) veya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmiştir. Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilk olarak Nisan 1929 kutlanmaya başlandı. İlk olarak 1924'te çocukların korunmasına yönelik çalışma yürürlülüğe girmiştir.
TEMEL ÇOCUK HAKLARI
1 - Sağlıklı yaşam hakkı
2 - Eğitim hakkı
3 - Şikayet hakkı
4 - Diğer temel çocuk hakları
Her çocuğun, temel yaşam hakkının yanında, nüfus kütüğüne kaydolma, isim, vatandaşlık ve mümkün olduğu ölçüde anne-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkı vardır. Buna paralel olarak, taraf devletlerin, çocuğun kimliği, tabiiyeti, isim ve aile bağları dahil olmak üzere her türlü koruma hakkına saygı gösterme ve bu konularda yasa dışı müdahalelerde bulunmama yükümlülüğü bulunur.
ÇOCUK HAKLARI İHLALLERİ
1 - Çocuk işçiliği
2 - Çocukların yaşama hakkının ihlali ( Açlık, salgın hastalıklar ve susuzluk , Çocukların asker olarak savaş alanlarında kullanılması , Çocuk hastalıklarına karşı yeterli aşı çalışmaları yapılmaması , Kız çocukların okutulmaması, onların başlık parası adı verilen ücret karşılığında evlendirilmesi , ailelerin çocukları arasında kız-erkek ayrımı yapması , kaçırılmış kız çocuklar , çocukların mafya ve çetelerin elinde; zorla gasp ve yankesicilik suçlarına yönlendirilmesi, duygusal istismarı göz önünde bulundurarak dilenciliğe teşvik ettirilmeleri  )Hiç yorum yok:

Yorum Gönder