26 Mayıs 2011 Perşembe

5. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM III. YAZILI SINAV SORULARI

5. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM III. YAZILI SINAV SORULARI

1-) Aşağıdakilerden hangisi hem bitkisel, hem hayvansal besin kaynağını kullanan canlılardır? (5 Puan)
A) Otçul      B) Etçil          C) Hepçil   D) Etobur

2-) Aşağıdakilerden hangisi omurgalılar arasında sadece kurbağalara ait bir özelliktir? (5 Puan)
A) Başkalaşım geçirmeleri                    
B)  Yumurta ile çoğalmaları
C) Solungaç solunumu yapmaları
D)  Derilerinin kaygan olması
3-) Bilim adamlarının canlıları sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırma hangi seçenekte doğru verilmiştir? (5 Puan)
A) Bitkiler, Hayvanlar                                            
B) Bitkiler, Hayvanlar, Mantarlar
C) Bitkiler, Hayvanlar, Mantarlar, Mikroskobik Canlılar
D) Bitkiler, Hayvanlar, Mikroskobik Canlılar
4-)  Mantarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (5 Puan)
A) Mantarların yaprak ve çiçekleri vardır.                 
B) Mantarlar bitki değildir.
C) Mantarlar kendi besinlerini üretemezler.  
D) Mantarlarda yeşil renk maddesi bulunmaz.
5-) Güneş’in gökyüzünde farklı zamanlarda farklı yerlerde görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)
A) Dünya’nın Güneş’in çevresinde dönmesi          
B) Dünya’nın kendi çevresinde dönmesi
C) Dünya’nın Ay’ın çevresinde dönmesi                
D) Ay’ın Dünya’nın Çevresinde dönmesi
6-) Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların özellikleri ile ilgili değildir? (5 Puan)
a-      Sıcak ve soğuk ortamlarda yaşayabilirler.
b-     Uygun nem, sıcaklık ve besin bulduğunda hızla çoğalırlar.
c-      Canlı vücudunda yaşayamaz.
d-     Toprakta, tatlı ve tuzlu sularda yaşayabilir.


7-) Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin kısımlarından değildir? (5 Puan)
A.   dişi organ     B.  erkek organ  
C.    taç yaprak   D.   yaprak ayası
8-) Çiçekli bitkilerde gövdesinin görevleri ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? (5 Puan)
I.                   Bitkiyi dik tutar.
II.               Yaprak, çiçek gibi organları taşır.
III.            Su ve minareleri bitkinin her yerine taşır.
IV.             Bazı bitkilerin üremesini sağlar.


A) I ve II                     
B) I ve III                        
C) I, II ve III  
D) I, II ve IV

9-) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız. (14 Puan)
(küf-bitkiler- omurgasız-kök- mikroskobik canlılar-süt-bakteriler)

 a) Bitkiyi toprağa bağlayan, topraktaki su ve madensel tuzları emen yapıya ……… denir.
 b) Sütten, yoğurt ve peynir elde edilmesinde …………………….. rol oynar.
 c) Memeli hayvanlar yavrularını ………………………. ile beslerler.
 d) Arı, kelebek, salyangoz gibi canlılar ……………………. hayvanlardır.
 e) Nemli yerlerde kalan meyvelerin çürüyerek bozulmasına ………… mantarları yol açar.
f)  Gözle görülemeyecek kadar küçük canlılara ……………………….. canlılar denir.

10-) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanın başına D,yanlış olanın başına Y harfini yazınız. (14 Puan)
 (     ) Elektrik devresinde enerji sağlayan pildir.
(     ) Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar.
 (     ) Ay’ın şekli Dünya ve Güneş gibi küreye benzer.
  (     ) Cisimler uzaklaştıkça daha büyük görünürler.
  (    )  Kök ,bitkinin toprak altında kalan kısmıdır.
  (     ) Canlılar; bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olmak üzere 4’e ayrılır.
  (     ) Kara yosunları ve eğrelti otları çiçeksiz bitkilerdir.
11-)  Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını verilen boşluklara yazın.

Dünya , Güneş ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralayınız. (6Puan)
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
 Ampul parlaklığını etkileyen değişkenleri Yazınız.  (6 Puan)
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

12-) -  Aşağıdaki canlıları bulundukları grupla eşleştiriniz . (20 Puan)
 (  ) 1. Kartal                   a. Omurgasız hayvan
 (  ) 2. Çekirge                 b. Mantarlar
 (  ) 3. Bira mayası          c. Bitkiler
 (  ) 4. Yarasa                    d. Omurgalı hayvan
 (  ) 5. Çam ağacı              e. MemeliHiç yorum yok:

Yorum Gönder