17 Nisan 2011 Pazar

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı(2)

2010-2011 5.sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları indir,2010-2011 5.sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları 5.sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları download,5.sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları ara,5.sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları bul,5.sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları sunusu,5.sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları oku,5.sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları izle,5.sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları açıklaması indir,5.sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları dosyasını indir,5.sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları açıklaması,5.sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları Şiirleri,5.sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları şube toplantıları


ADI  :                                              ………………………….. İLKÖĞRETİM OKULU
SOYADI:                                      5.SINIFLAR TÜRKÇE 2.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRMESİ
SINIFI   :
NUMARASI:                                                       D:                        Y:                    Puan:
=========================================================================


           “Nusret' in ölümü, Sabri
ile beni sudan çıkmış balığa döndürmüştü. Mahallemizde tek sevdiğimiz çocuk oydu çünkü, çok açıktı eli bir kere. Ne­yini istesek verirdi hemen. Portakal, elma, fındık, fıs­tık gibi şeyler getirirdi bi­ze durmadan. Verirken nasıl sevinirdi, görmeliydin ! Hoş­lanır, mutlu olurdu. Çocuk da olsa, yoksulluğumuzu seziyor­du besbelli."

(1.2. VE 3. SORULARI  METİNE GÖRE CEVAPLAYIN)
1-Aşağıdakilerden hangisi Nusret'in sözü edilen özelliklerinden biri  değildir ?                                              A) Yardımsever              B-Cömert
    C) Sevecen                        D- Kuvvetli

2-Nusret'i sevindiren aşağıdaki­lerden hangisidir
A-Arkadaşlarından daha zengin olması
B- Kendisini farklı hissetmesi
C- Arkadaşlarına yardım etmesi
D) Kendisine arkadaş bulması

3- Parçada geçen "sudan çıkmış balığa döndük" deyimi ile anlatılmak istenen aşağıda­kilerden hangisidir ?

A-Önemsiz bir engele yenildik.
B-Başımız belaya girdi.
C-Ne yapacağımızı bileme­dik.
D-Derin düşüncelere daldık

4- “ Çalışkan, zeki ,dürüst ve temiz insanları herkes sever.”  Cümlesinde büyük sesli uyumuna uymayan kaç kelime vardır?

      a) 1              b) 2               c) 3           d) 4

5-“Derin dereye indiler. iri taş­ların arasından çağlayarak bir su akıyordu. Köpüklü bir suydu. Uğultusu ortalığı doldurmuştu. Baş döndürücü bir doğanın or­tasında, çevreye şaşkınlıkla bakakaldılar.
Yukarıdaki paragraftan aşağıda­kilerden hangisi çıkarılamaz ?

A-    Doğanın görüntüsü olağanüstüdür.
B-    Derenin suyu ses çıkararak akmaktadır
C-    Dereye bakanların başı dön­mektedir
       D-   İnsanlar şaşkınlık içindedir.

6- Aşağıdaki dizelerden hangisinde, ünsüz yu­muşamasına uğrayan bir kelime yoktur?
A)Dalsam çocukluğumun eğri sokaklarına,
B)Büyüyen yanım beni arayıp bulamasa.
C)Binsem günlerin bana kurduğu salıncağa,                     D) Gizlensem mor salkımlı çardağında.

7- Aşağıdakilerden hangi­si çekim eki almıştır?
A) Gözcü                                B) Silgi                                        
     C) Sevinç                          D) Ormanlar

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bağlamak" kelimesi gerçek (sözlük) anlamıyla kullanıl­mıştır?

A)Yeni gelen öğretmen, öğrencileri kendisine
bağladı.
B)Bu davranışınız, beni size bağladı.
C)Babam bütün ümitlerini bu mektuba bağladı.
D) Mavi çizgili atkısını boynuna bağladı.

            Atım daha sağlam oldu,                                 Ama usta da yoruldu. 
            Anladım ki iyi işler,  
            Çalışıp yorulmak ister.
9-Dörtlükte anlatılmak istenen nedir?                                   A)Her işin bir ustasının olduğu
B)İyi sonuçlara çalışmakla ulaşılacağı
C)İşlerin çok yorucu olduğu
D)Ustaların çok çalışması gerektiği

10- Aşağıdaki sözcüklerden hangi­si sözlükte önce gelir ?
A) Bağır              B) Bağış
C) Bahar             D) Bahis

11--"Çiçek" kelimesi "papatya" kelimesini kapsar. "Yayın" kelimesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A) Kitap      B) Dergi      C) Defter     D) Gazete
12-"İşin yarısını……sonra biraz……            alayım
diye dışarı çıktım."   cümlesinde boş bırakılan yerlere, hangi seçenekteki kelimelerin getiril­mesi uygun değildir?
A) bitirdikten-hava
B)yaptıktan-yiyecek
C)tamamladıktan-malzeme   .
D) öğrendikten-ders

            Sizin gibi koşmak, koşuşmak dilerim,                      Sanki yeryüzü altınızda salıncak...                                         Beni de aranıza alın çocuklar,                                  Beni de,
            Sizlerle bulurum çocukluğumu ancak.,

13-Şiire göre şairin ruh hâli için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Üzüntü duyduğu             B) Özlem duyduğu
C) Endişeli olduğu                D) Meraklı olduğuKONUŞMA
            “Dünyada ne kadar insan varsa, o kadar da fikir ve kanaat vardır.” dersek yanlış olmaz. Ancak bir arada yaşamak ihtiyacı, insanları anlaşmaya zorlar. Bir atasözümüz vardır: “Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuş…” İşte, tartışma, insanların anlaşmak için yaptıkları karşılıklı konuşmanın adıdır. 
                                                            
(14 ve 15.  soruyu parçaya göre cevaplayınız)
14.Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A.     Dünyada yaşayan insan sayısı kadar düşünce türü vardır.
B.     Bir arada yaşamak ihtiyacı, insanları anlaşmaya zorlar.
C.     Hayvanlar koklaşarak anlaşabilir.
D.     Tartışma her zaman gereklidir.

15.  Parçaya göre “tartışma” nedir?
A.     İnsanları anlaşmaya zorlayan bir ihtiyaçtır.
B.     İnsanların konuşarak bir arada yaşamasıdır.
C.     İnsanların anlaşmak için yaptıkları karşılıklı konuşmadır.
D.     İnsanların kanaat ve fikirleridir.

 I . Hasta sabaha kadar gözünü kırpmamıştı.
I I . Dün akşam geç yattığından uykusunu alamamıştı.
III. Uykum gelmesin diye sık sık yüzümü yıkadım.
IV. Uykusunun ağır olduğunu herkes bilirdi.
V. Dünkü tartışma yüzünden bütün gece gözüme uyku girmedi.

16.Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler anlamca birbirine yakındır?

A) I. ve V.                  B) II. ve III.             
C) II. ve IV.                  D) III. ve IV.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Günlerdir aynı konunun tartışılması sabrını  taşırdı.
B) Bu konuda onun da fikrini almak istedi.
C) Törende çok mutlu olmuş, göğüsü kabarmıştı.
D) Ona bir armağan vererek gönlünü almaya çalıştı.
18 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahmin etme anlamı vardır?                                      
A) Bu saatte dönmüş olmalı.
B)Yarışa ben de katılmalıyım. 
C)Bize, siz de gelmelisiniz.
D)Amcamı yarın beklemeliyim

19-"Bu" sözcüğü aşağıdaki cüm­lelerin hangisinde sıfat de­ğildir ?
A-Dün akşam bu yerde işlen­mişti cinayet.
B-Bu, evin arkasına saklan­mıştı.
C-Ben de bu sandığın içindeydim
D- Adam dövüyordu bu kızı

    Hep gitmek, uzaklaşmak; ses­siz bir sahil köyünde yaşa­mak, okumak, yazmak arzusundayım. Bir dostumla bir kıyı kahvesinde tavla atmak, çay içmek isterim. Yalnızlığı se­çip gün batımını izlemek ve saatlerce kıyıda yürümek, yü­rümek. ..Sıkılınca da bir ar­kadaşa telefon açmak...Ah, keşke tüm bunları yapabilsem !...
20- Duygularını böyle dile geti­ren bu kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A)Doğayla başbaşa olmaktan hoşlanıyor.
B)Dostlarına  zaman ayırmak istiyor.
C)Ara sıra kendi başına kalmak istiyor.
D)Değişik yerler görmek onu mutlu ediyor.  

21-"Bilgisiz kimselerin bulundu­ğu bir toplumda az bilgili ki­şi, kendini toplumun en üstün adamı gibi görür, öyle olduğu­nu sanır."
Yukarıdaki açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangi­sidir ?
A)Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır.
B)Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.
C)Deli dostun olacağına,akıl­lı düşmanın olsun.
D)Kimse kendi ayıbını görmez.


22--"Kırda uzun süre gezdikten sonra
evlerine yorgun döndüler." cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Ne zaman             B) Nasıl
C) Nereye                  D) Nerede

23- Aşağıdaki. cümlelerin hangisinde "de" ile ilgili bir yazım yanlışı vardır ?
A)  Camda kocaman bir arı var.
B) O da birlikte gelebilir mi ?
C) Odamda dağınıklığa taham­mül edemiyorum.
D) Sen de benim bir emanetim vardı.

24 Hangi cümlede benzetme vardır?  
A)Çocuk, uyandığı gibi dışarı fırladı.
B)Kardeşim, geldiği gibi gitti.
C)Konya, Berlin gibi pırıl pırıl olmuş.
D)Kitapları okuduğu gibi gerekli notları aldı.

25. “Dilim seni dilim dilim edeyim.”
Atasözünde “dilim” sözcüğü, anlamına göre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşıt anlamlıdır.              B) Sesteştir.
C) Eş anlamlıdır                     D) Yakın anlamlıdır.


      YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ

                                 

                                 
                                 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder