25 Nisan 2011 Pazartesi

5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim,Tanıyalım Ünitesi Test Soruları

FEN VE TEKNOLOJİ
       CANLILARIN DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
HAYVANLAR

1.      Kuşlar ve yarasalar sıcak kanlı ve uçarak hareket eden hayvanlardır. Bu ortak özelliğe karşın farklı sınıflarda bulunurlar. Bunun nedeni hangisidir ?

A.    Solunum sistemlerinin farklı olması
B.     Yarasaların gece, kuşların gündüz uçması
C.    Yarasaların doğurarak, kuşların yumurta ile çoğalması
D.    Yaşadıkları ortamların farklı olması

2.       Aşağıdakilerden hangisi sürüngenler grubuna dahil edilemez?

A.    solucan                    B. kertenkele
C.  timsah                      D. yılan

3.       Aşağıdakilerden hangisi kabuklu hayvan değildir?

A.    midye                       B. istiridye
C.  yılan                         D. ıstakoz

4.       Aşağıdakilerden hangisi ot ile beslenmez ?

A.    koyun                       B. kaplan
C.  inek                          D. tavşan

5.       Aşağıdakilerden hangisi yüzen memeli hayvanlardan değildir ?

A.    balina                       B. yunus
C.  hamsi                       D. fok

6.       Aşağıdakilerden hangisi iç organlarımızda parazit olarak yaşar ?

A.    bit                            B. sivrisinek
C.  tenya                       D. pire

7.      Aşağıdakilerden hangileri eklem bacaklılar sınıfındandır ?

                   I.      toprak solucanı
                II.      örümcek
             III.      kelebek
             IV.      midye

A.    1-2                           B. 1-4
C.  2-3                           D. 2-4
8.       Kuşlar besinlerini niçin ağızda değil de taşlık adı verilen mide bölümünde, kum taneleri ile parçalar ve öğütürler ?

A.    Çeneleri gelişmediğinden
B.     Dişleri olmadığından
C.    Sindirim organları iyi gelişmediğinden
D.    Ürkek olduklarından besinlerini çiğnemeden yutarlar.

9.          Sıcakkanlı canlılar, çeşitli davranış şekilleriyle vücut sıcaklıklarını dengede tutmaya çalışır. Sıcak havada dışarıya fazla ısı verecekleri ortam ararlar. Soğuk havada ise vücut yüzeyini azaltıp, hareketlerini arttırırlar.
          Buna göre sıcak kanlı canlılar, sıcak ve soğuk
      havada aşağıdakilerin hangisinde verilen
      davranışları gösterirler ? 2007 OKS

sıcak havada
soğuk havada
A
sıcak yer arama          
hareketlerini azaltma
B
hareketlerini azaltma
serin yer arama
C
hareketlerini azaltma
kıvrılıp büzülme
D
serin yer arama
kıvrılıp büzülme
10.   ‘’ Bilim insanları kurbağalara iki yaşamlı canlılar der.’’
Bunun nedeni hangisidir ?

A.    Yumurtadan çıkan kurbağa yavruları balığa benzer ve suda yaşarlar.Gelişimlerini tamamladıklarında ise hem karada hem de suda yaşayabilirler.
B.     İribaş adı verilen kurbağa yavruları balıklar gibi solungaçları ile solunum yaparlar.
C.    Yaz aylarında çok sayıda bulundukları halde kış aylarında az sayıda bulunurlar.
D.    Vücut sıcaklıkları mevsimlere ve bulundukları ortama göre değişir.

11.   Kertenkele ile zebranın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?

A.    Yumurta ile çoğalırlar.
B.     Omurgalılardır.
C.    Etle beslenirler.
D.    Sıcak kanlıdırlar.

12.   Bütün özellikleri karşılaştırıldığında hayvanları bitkilerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A.    Besin yapma
B.     Enerji sağlamak için oksijen tüketme
C.    Üreme
D.    Hareket ederek yer değiştirme.


13.   Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanlara ait bir özelliktir ?

A.    Kıllı vücut
B.     Pullu deri
C.    Solungaç solunumu
D.    Kuluçkaya yatma

14.   Aşağıdakilerden hangisi omurgalı bir hayvandır ?

A.    Istakoz
B.     Solucan
C.    Mürekkep balığı
D.    Kaplumbağa15.  Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvan grubudur ?

A.    Derisi dikenliler
B.     Sürüngenler
C.    Eklem bacaklılar
D.    Solucanlar16.   Aşağıdaki hayvanlardan hangisi farklı grupta bulunur ?

A.    Yılan
B.     Kertenkele
C.    Timsah
D.    Kurbağa17.  Aşağıdakilerden hangisi yumuşakçalar grubunda yer almaz ?

A.    Toprak solucanı
B.     Mürekkep balığı
C.    Salyangoz
D.    Midye

18.   Bir besin zincirindeki canlı gruplarından hangisi güneş enerjisini kullanarak besin üretir ?

A.    Otçul hayvanlar
B.     Etçil hayvanlar
C.    Bitkiler
D.    Mantarlar
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder