4 Mart 2011 Cuma

Trafik Güvenliği Test Soruları

bilgi yarışması, trafik bilgi yarışması, 6. sınıflar yarışması, trafik güvenliği, çoktan seçmeli sorular, trafik, yarışma,


Belge Konumunu İdir...


1.      Aşağıdakilerden hangisi insandan kaynaklanan trafik kazası nedeni değildir?

A)    Dikkatsizlik                           B) Alkol              

C) Hatalı sollama                        D) Sis


2.      Belirlenen trafik kurallarına uymamak …………  ve …….……..    kayıplarla sonuçlanan kazalara neden olur.”

       Boş bırakılan yerlere hangisinin   yazılması en uygundur?

A)    maddi – manevi          
B)     acı – tatlı        
C)     yeni – eski   
D)     kötü – zararlı

3.      Aşağıdakilerden hangisi değişik hava koşullarında alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A)    Yağmurlu havalarda şemsiyemi dik tutmaya çalışırım.
B)Karlı havalarda tabanı kaymayan ayakkabılar giyerim.
     C)Buzlu havada çatıların altında yürürüm.
     D)Sisli havalarda yavaş ve dikkatli yürürüm.

4.      Aşağıdakilerden hangisinde karşıya güvenli geçiş kuralı doğru şekilde        sıralanmıştır?

         A) Dur  -  bak ve dinle  -   karar ver ve geç                         
         B) Karar ver  -   bak ve dinle  -  dur  -  geç
         C) Dur  -  karar ver -  geç  -  bak ve dinle          
         D) Dur  -  geç  - karar ver  -  bak ve dinle

5.      Aşağıdakilerden hangisi taşıta bağlı trafik kazası nedenidir?

A)    Hatalı sollama                        B) Alkol alma       
C) Frenlerin boşalması                 D) Yol kasisleri


6.      Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımında yürürken özellikle dikkat edilmesi gereken kişilerden değildir?

A)    Hamileler                                 B) Gençler  
C) Engelliler                                 D) Yaşlılar

7.      Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerinden değildir?

A)    Yaya geçidi   
B)    Okul geçidi   
C)     Üst geçit  
D)     Trafik polisinin bulunmadığı geçit
8.      Yandaki trafik levhasının şeklinin üçgen olması ne anlama gelir?

       A) Bilgilendirir.
       B) Uyarır.
       C) Yasaklar.
       D) Dikkat çeker.


9.       Aşağıda trafikle ilgili seçenekler verilmiştir.

      I. Trafik Polisi
      II. Yaya Geçidi
      III. Işıklı Trafik İşaret Cihazı
      IV. Alt Geçit

      Bunların en güvenli olandan en az güvenli olana doğru, sıralanmış hali hangisidir?

      A) I-II-III-V                                B) I-III-II-IV    
C) IV-III-I-II                               D) III-IV-II-I


10.  Trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

      A) sürücülere yolun açık olduğunu bildirmek    
      B) düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak
      C) sürücülerin daha hızlı gitmelerini sağlamak   
      D) sürücülerin daha yavaş gitmelerini sağlamak


11.  Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne denir?

      A) Köprü
B) Taşıt yolu        
      C) Kavşak
D) Lamba


12.  Hangisi, bisikletle yapılmaması gereken davranışlardandır?

A)    Yayalara karşı saygılı davranmak
B)    Taşıtlara tutunmadan bisiklet sürmek
C)    Bisikleti iki eliyle birden sürmek                  
D)    Gerekli durumlarda aşırı hız yapmak


13.  Aşağıdakilerden hangisi, yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararlarındandır?

A)    Yolculuğun rahat geçmesini sağlar.              
B)    İnsanları aşırı sıcak ve soğuktan korur.
C)    Kaza sırasında bir yere çarpmamızı önler.
D)    Yolcuların araç içinde hareket etmelerini önler.


14.  Trafik kuralları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Trafik kurallarına uymak, can ve mal kaybını önler.
B) Trafik kuralları uzun çalışmalar sonunda belirlenmiştir.
C) Trafik kurallarına uymalı, uymayanları da uyarmalıyız.
D) Trafik kurallarına yalnızca sürücüler uymalıdır.


15.  Gece trafikte yürürken yaya olarak nasıl giyinmeliyiz?

A)    Siyah renkli giysiler ve şemsiyeyle
B)    Açık renkli giysiler ve çizmeyle
C)    Uzun kollu giysiler ve el feneriyle
D)    Açık renkli giysiler ve el feneriyle16.  Yayaların geçmesi için yolun üzerinde çizgilerle belirlenmiş alanlara ne denir?

A. Tabela                                 B. Üst geçit        
C.   Yaya geçidi                      D. Araç          


17.  Aşağıdakilerden hangisi, yayaların uymaları gereken ku­rallardan biridir?
A.Yaya alt ve üst geçitlerini kullanmak                         B. Karşıya, taşıtların arasından geçmek
C.Taşıt tehlikesi olmayan kaldırımlarda oynamak     D.  Araç yoksa taşıt yolunda oynamak


18.  Kara yollarında trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sürücülere yolun açık olduğunu bildirmek   B. Düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak
C. Sürücülerin daha hızlı gitmelerin sağlamak  D. Sürücülerin daha yavaş gitmelerini sağlamak


19.  Taşıt yolundan karşıya geçerken nereler tercih edilmemelidir ?

A. Trafik görevlisinin bulunduğu yerler.                                 B. Okul veya yaya geçitleri     
C. Işıklı trafik cihazlarının bulunduğu yerler                          D.Kara yolunun her yeri.


20.  Burcu’nun yaptığı hangi davranış yanlıştır ?
 A. Karşıya geçerken yaya alt geçit veya üst geçitlerini kullanıyor
 B.  Taşıt tehlikesi olmayan yerlerde oynuyor.
 C. Genellikle yaya kaldırımlarını kullanmıyor.        
 D.  Karşıya geçişlerde yaya ve okul geçitlerini kullanıyor.

21.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
            (2 puan)

     A) Taşıt içinde giden kişiye yaya denir.
     B) Trafik kurallarına uymak herkesin görevidir.
C) Yaya kaldırımın yola yakın olan tarafından yürümeliyiz.
D) Yaya kaldırımında oyalanmamak için koşarak eve gitmeliyiz.

22.   Yayalara yanan kırmızı ışık ne anlama gelir?
(2 puan)

    A) Yayalar geçebilir.        B) Yayalar hazırlanır. 
    C) Yayalar bekler.            D) Yayalar hızlı geçer.

23.   Aşağıdakilerden hangisi trafik ile ilgili değildir?  (2 puan)

 A) Yol                                          B) Trafik levhaları
 C) yaya                                         D) Okul

24.  Aşağıdakilerden hangisi yayaların yaya kaldırımlarında uyması gereken kurallardan biridir? (2 puan)

    A) Yaya yollarında koşmamalı                 
    B) Başkalarını rahatsız etmeli
    C) Diğer yayaları engellemeli                   
    D) Yan yana yürümeli
25.   İnsanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir? (2 puan)

A) Karayolu                        B) Trafik         
C) Taşıt yolu                       D) Ulaşım

26.    Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yollarından değildir? (2 puan)

 A) Üst geçit                       B) Cadde  
 C) Alt geçit                        D) Trafik ışıkları

27.   Aşağıdakilerden hangisi, güvenli oyun  yerlerinden biri değildir? (2 puan)

 A) Evlerin bahçeleri                                  
 B) Yaya kaldırımları
 C) Çocuk parkları                                       
 D) Temiz ve uygun arsalar


28.   Aşağıdakilerden hangisi, yayaların uymaları gereken ku­rallardan biridir? (2 puan)

   A)Yaya alt ve üst geçitlerini kullanmak              
   B) Karşıya, taşıtların arasından geçmek
   C)Taşıt tehlikesi olmayan kaldırımlarda oynamak  
   D)  Araç yoksa taşıt yolunda oynamak

29.  Taşıt yolundan karşıya geçerken nereler tercih edilmemelidir? (2 puan)

A) Trafik görevlisinin bulunduğu yerler.                                   C) Okul veya yaya geçitleri
B) Işıklı trafik cihazlarının bulunduğu yerler                          D)Kara yolunun her yeri.

30.   Kara yollarında trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
(2 puan)
     A) Sürücülere yolun açık olduğunu bildirmek
     B) Düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak
     C) Sürücülerin daha hızlı gitmelerin sağlamak
     D) Sürücülerin daha yavaş gitmelerini sağlamak


31.  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerindendir?

A) Trafik kurallarına uymak                                B) Dikkatli olmak
C) Alkollü araç kullanmak                                  D) Emniyet kemeri takmak

32.  Kaza anında ağır yaralanmalarda yaralıya kimler müdahale etmelidir?
       A) İtfaiye memuru                                                      B) Kazayı gören vatandaşlar
C) Sağlık ekibi, ilkyardım eğitimi almış kişiler       D) Polis

33.  Aşağıdakilerde hangisi doğru bir davranıştır?
      A) Yaşlıları karşıdan karşıya geçirmek.          B)Otobüste kolumuzu camdan çıkartmak
      C) Otobüs tam durmadan inmeye kalkmak.     D) Otobüste yaşlılara yer vermemek.

34.  Kara yollarında trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Sürücülere yolun açık olduğunu bildirmek
   B) Düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak
   C) Sürücülerin daha hızlı gitmelerin sağlamak
   D) Sürücülerin daha yavaş gitmelerini sağlamak

35.  Trafik kazası gören bir kişi hemen ne yapmalıdır ?

A)Kaçmalıdır                                B)112’ yi aramalıdır    
C)Görmezden gelmelidir              D)olayı izlemelidir


1 yorum: