11 Ocak 2011 Salı

ÇOCUK HAKLARI KULÜBÜ

İNDİR
ÇOCUK HAKLARI SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:
Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.
c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.
d. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.
e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.
f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.

ÇOCUK HAKLARI SOSYAL KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:
Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:
a.       Toplantı karar defteri.
b.      Gelir-gider defteri.
c.       Harcamalar dosyası.
d.      Evrak dosyası ve zimmet defteri.
e.       Demirbaş defteri.

ÇOCUK HAKLARI KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:
Sosyal Kulüp yönetim kurulu:
a.       Okul müdürüne,
b.      Görevli müdür yardımcısına,
c.       Sosyal kulüp danışman öğretmenine,
d.      Rehber öğretmenler kuruluna,
e.       Kulüp başkanlar kuruluna,
f.       Kulüp genel kuruluna, karşı sorumludur.

ÇOCUK HAKLARI KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR:
Çocuk Hakları Kulübü şu sosyal kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)


1.      Kültür ve Edebiyat Kulübü
2.      Yayın ve İletişim Kulübü
3.      Müzik Kulübü
4.      Resim Kulübü
5.      Folklor Kulübü
6.      Tiyatro Kulübü
7.      Kütüphanecilik Kulübü
8.      Sivil Savunma Kulübü
9.      Gezi, Tanıtma ve Turizm K.
10.  Çevre Koruma Kulübü
11.  Satranç Kulübü
12.  Hayvanları Koruma Kulübü
13.  Sosyal Dayanışma ve Yar. K.
14.  Yeşilay Kulübü
15.  Sağlık, Temizlik, Beslenme K.
16.  Kızılay Kulübü
17.  Spor Kulübü
18.  Bilim–Fen ve Teknoloji Kulübü
19.  Fotoğrafçılık Kulübü
20.  Trafik Güvenliği ve İlkyardım K
21.  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü
22.  Okul Müzesi Kulübü
23.  İzcilik Kulübü
24.  Bilinçli Tüketici Kulübü
25.  Meslek Tanıtma Kulübü
26.  Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü
27.  Engellilerle Dayanışma Kulübü
28.  Yeşili Koruma Kulübü
29.  Çocuk Hakları Kulübü


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder